Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Aquabiofarm A. Chęciński Sp. J.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aquabiofarm A.Chęciński Sp. J ul. Łomnica Młyn 3, 64-980 Trzcianka NIP 7632126101, REGON 302151685
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– wykonywania przez Aquabiofarm A.Chęciński Sp. J działalności handlowej oraz świadczenia usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta,
– wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z ustawodawstwa podatkowego, przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczenia społecznego oraz innym wymogom regulacyjnym. Aquabiofarm A.Chęciński Sp. J. może ponadto zostać zobowiązana do realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności obejmujących przeciwdziałanie przestępstwom. W przypadku takiej konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m.in. przez powyższe regulacje,
– prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Aquabiofarm A.Chęciński Sp. J. lub stronę trzecią, wtedy gdy nastąpi konieczność dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
– w marketingu bezpośrednim produktów Aquabiofarm A.Chęciński Sp. J do wewnętrznych celów administracyjnych.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności lub zawarcia i realizacji umowy z Aquabiofarm A.Chęciński Sp. J.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Klienta.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta lub osoby fizycznej przebywającej na terenie obiektów Aquabiofarm A.Chęciński Sp. J . przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych.
4) Aquabiofarm A.Chęciński Sp. J . przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
– firmom świadczącym usługi wsparcia IT,
– firmie świadczącej usługi księgowe oraz prawne,
– bankom, organom, służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.
5) Dane osobowe pozyskane:
– w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
– na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
– w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres do 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
6) Pan / Pani ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Aquabiofarm A.Chęciński Sp. J. ul. Łomnica Młyn 3; 64-980 Trzcianka.
Ponadto Aquabiofarm A.Chęciński Sp. J. udostępnia adres e-mail: hark@aquabiofarm.eu, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8) Aquabiofarm A.Chęciński Sp. J. nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem:
– w zakresie realizacji zawartej z Aquabiofarm A.Chęciński Sp. J. umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
– w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Firmie w związku z prowadzeniem działalności,
– w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Panią/Pana żądanie,
– do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Aquabiofarm A.Chęciński Sp. J. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiemu przetwarzaniu, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
10) Aquabiofarm A.Chęciński Sp. J nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

AQUABIOFARM A.Checinski Sp.j.

Łomnica Młyn 3,
64-980 Trzcianka

Dane kontaktowy

b3lineicon|b3icon-users-group||Users Group

AQUABIOFARM
A. Chęciński Sp. j.

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

ADRES

Łomnica Mlyn 3
64-980 Trzcianka

b3lineicon|b3icon-phone||Phone

TELEFON

693 213 015

b3lineicon|b3icon-envelope||Envelope
b3lineicon|b3icon-certificate||Certificate

POZOSTAŁE DANE

NIP 7632126101; PL7632126101
Regon 302151685
Numer weterynaryjny: 30029211; 30029222
KRS/Handelsregister – KRS: 0000466796

Formularz kontaktowy

7 + 2 =